voorbeeld op het spoor

Voorbeeldprojecten

 

Drie gerealiseerde projecten geven goed weer wat SMC ziet als voorbeeld van een geslaagd multimediaal en interactief project. Zij hebben de opzet van een Denkbeeldig Museum.

Het eerste project is Op het spoor van Romeinen en Bataven. Het doen verslag van een cultuurhistorische reis langs de Limes, de grens van het klassieke Romeinse rijk in Nederland. Dit project voerde SMC uit in samenwerking met Teleac NOT.

Een ander voorbeeldproject is Retour Geulle - Amsterdam over de Joan Melchior van der Meij (1878 – 1949). Deze achitect speelde een belangrijke rol in de beginjaren van de Amsterdamse School, de wereldberoemde Nederlande architectuurstroming in de eerste helft van de 20e Eeuw.

En meer recent het project Suriname-Nederland, veertig jaar later over het terug- en vooruit blikken op de verhouding Nederland-Suriname na veertig jaar onafhankelijkheid.

lik hier om verder te gaan naar de pagina over andere projecten van SMC.