Debat Surinamisten

Debat ‘Suriname-Nederland 40 jaar na dato: een ongemakkelijke relatie’

vlnr Sharda Ganga, Guno Jones en John Schuster

Georganiseerd door de Stichting Instituut ter bevordering van de Surinamistiek

Datum: 25 oktober, 15.30-17.30, Tropenmuseum Amsterdam

Op 25 november 2015 is het 40 jaar geleden dat de Republiek Suriname uitgeroepen werd en Suriname onafhankelijk werd van Nederland. Relaties op  economisch, sociaal, cultureel en politiek terrein bleven echter(deels) voortbestaan en hebben zich nogal dynamisch ontwikkeld.

‘Ongemakkelijk’ is een label dat aan veel van deze relaties gehangen kan worden. Deze middag stelt drie van deze ongemakkelijkheden  centraal. In een steeds wisselende samenstelling discussiëren drie deskundigen over ongemakkelijkheden met betrekking tot respectievelijk politieke, culturele en economische verhoudingen tussen Suriname en Nederland:

1. Ongemakkelijk politieke relaties: Desi Bouterse en meer

Desi Bouterse speelt een hoofdrol in de politieke relaties tussen Suriname en Nederlands sinds 1982. De populaire president van Suriname wordt in Nederland verguisd wegens zijn (vermeende) betrokkenheid bij grootschalige drugshandel en vooral de Decembermoorden. Premier Rutte weigerde onlangs Bouterse te feliciteren met zijn verkiezingsoverwinning, en diskwalificeert daarmee feitelijk de Surinaamse bevolking die democratisch voor deze president koos. Suriname meent op haar beurt dat een Nederlandse Ambassadeur in Suriname niet nodig is. Beschouwingen en discussies over de politieke verhoudingen tussen Suriname en Nederland kunnen niet om het ‘ongemak Bouterse’ heen: hoe vinden we gezamenlijk een uitweg uit de huidige impasse of moeten de messen juist scherper geslepen worden en pro- en anti-kampen het publieke debat nadrukkelijker gaan bepalen?

Discussianten Peter Meel, Ellen de Vries, Natascha Adama
Debatleider: Hans Ramsoedh

2. Ongemakkelijke culturele relaties: het Surinaamse-Nederlandse verleden en cultureel erfgoed

Of we het nu hebben over kunstschatten vergaard met geld uit de kolonie, over gebouwd erfgoed als weergave van werelddominantie, over het slavernijverleden, of de actuele de zwarte piet-discussie: steeds worden we geconfronteerd met ongemakkelijke vragen, die tegenstellingen tussen ‘wij’ en ‘zij’ eerder lijken te vergroten dan te overstijgen. Wat is daarbij de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid? Over wiens erfgoed gaat het feitelijk? En wiens interpretatie daarvan wordt erkend en wie mag daar überhaupt iets van vinden? Wat wordt, ten slotte, herinnerd, wat wordt vergeten en wie bepalen dat?

Discussianten: Sharda Ganga, Guno Jones

3. Ongemakkelijke economische relaties: over paternalistische bemoeienis en economische afhankelijkheid

Het uitroepen van een soevereine natiestaat vertaalt zich niet automatisch in economische onafhankelijkheid; niet alleen op staatsniveau, maar (meer nog?) op het niveau van transnationale commerciële belangen en familierelaties vindt er levendig economisch verkeer plaats tussen Suriname en Nederland. Tegelijkertijd doemen er nieuwe actoren op in het Surinaamse economische speelveld—denk bijvoorbeeld aan de rol die China en nieuwe Chinese migranten spelen in de Surinaamse economie. Ook is een grotere gerichtheid op het Caraïbisch gebied (CARICOM) en Zuid-Amerika in plaats van de voormalige paternalistische kolonisator een wens van niet weinigen. Hoe veranderen economische relaties en voor wie is dat winst, voor wie verlies en op wie of wat wordt de mogelijke pijn, al dan niet terecht, afgewenteld?

Discussianten: Rosemarijn Hoefte, Paul Tjon Sie Fat
Debatleider: Hebe Verrest

Aanmelden: debat25oktober@gmail.com,
Contactpersoon Hebe Verrest