vader en zoon

Beleid zoekt nieuwe boer

In de jaren 1945-1985 veranderde het ‘moderniseringsproject’ het Nederlandse platteland, onder leiding van minister Sicco Mansholt, volkomen van karakter. Onderdeel van het project waren intensieve voorlichtings- en scholingcampagnes van ‘social engineering’ door de Landbouwvoorlichtingsdiensten. In die campagnes werden voorlichtingsfilms gebruikt.

Er zijn drie deelprojecten. Het eerste is het wetenschappelijk onderzoek 'Bewogen landschap' naar de inhoud, gebruik en betekenis van de films. 'Boerland zoekt toekomst' is de publieksmanifestatie over de cultuurhistorisch waardevolle landschappen in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Het nodigt boeren, burgers en buitenlui uit om met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomstige veranderingen in hun eigen landschap. In de toekomst staat de documentaire 'Kneedbaar landschap ...' op het programma.