van oud naar nieuwBoerenland zoekt toekomst

Meer dan de helft van het Nederland bestaat uit naoorlogse wederopbouwlandschappen vormgegeven in de periode 1945-1985. Bij het brede publiek is weinig waardering voor deze rationeel vormgegeven ruilverkavelingsgebieden.

De eerste fase van dit deelproject is de publieksmanifestatie om samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort om de naoorlogse wederopbouwlandschappen over het voetlicht te brengen. Dat gebeurt in de vorm van een reizende tentoonstelling langs de acht meest karakteristieke gebieden. SMC zorgt voor het audiovisuele deel van de tentoonstelling. Bij de productie van deze informatieve films werkt SMC intensief samen met kunst & wunderkammer in Amsterdam. SMC hoopt een rol te kunnen spelen in een tweede fase van 'Boerenland zoekt toekomst' want de Nederlandse landbouw en het agrarisch cultuurlandschap zijn momenteel onderwerp van felle maatschappelijke debatten.

SMC verzamelt oral history over dit thema. Aan de hand van historische landbouwvoorlichtingsfilms vertellen direct betrokken bij de wederopbouw over de vernieuwingen in de landbouw, het leven op het platteland en het landschap. In de verzameling 'Landbouwfilms en Verhalen' zijn nu vijf filmisch vastgelegde verhalen te vinden.

Het project loopt paralel met met het onderzoek Bewogen landschap en is een onderdeel van Beleid zoekt nieuwe boer.

Klik hier om verder te gaan naar interactieve projecten van SMC.