vader en zoon

Beleid zoekt nieuwe boer

In de jaren 1945-1985 veranderde het 'landbouwstructuurbeleid' het Nederlandse platteland, onder leiding van minister Sicco Mansholt, volkomen van karakter. Onderdelen van het moderniseringsproject waren onder andere ruilverkavelingen en intensieve voorlichtings- en scholingcampagnes door de Landbouwvoorlichtingsdiensten. In die campagnes werden voorlichtingsfilms gebruikt. Er zijn binnen 'Beleid zoek nieuwe boer' vier deelprojecten.

Het eerste is Bewogen landschap (2020), het promotieonderzoek van Peter Veer aan de Uninversiteit van Amsterdam naar de inhoud, gebruik en betekenis van de historische collectie van 533 voorlichtingsfilms die door het ministerie van Landbouw werden verspreid. Het merendeel van de films wordt bewaard door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.

'Boerenland zoekt toekomst' is de publieksmanifestatie over de cultuurhistorisch waardevolle landschappen. Het nodigt boeren, burgers en buitenlui uit om met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomstige veranderingen in hun eigen landschap. De eerste fase werd uitgevoerd in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort.

Het derde is Landbouwfilms en verhalen, een oral history-project waarin betrokkenen aan de hand van een landbouwvoorlichtingsfilm herinneringen ophalen aan de modernisering van het platteland.

In de toekomst staat ook de documentaire 'Kneedbaar landschap ...' op het programma.